KR Akademi 2020 KPSS Eğitim Bilimleri Not Defterleri İki Cilt

48,00 TL + % 0 | % 25 İndirim
64,00 TL 48,00 TL
Ürün Kodu: 9786052284407
Kalan Stok Sayısı: 0
+
Stokta Yok
YAZARLAR: Hüseyin Küçüksubaşı, Soner Aslan

EĞİTİM BİLİMLERİ DEFTERİ 1. CİLT

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

1 Bölüm Gelişim Psikolojisine Giriş
2 Bölüm Fiziksel ve Psikomotor Gelişim
3 Bölüm Kişilik Gelişimi
4 Bölüm Bilişsel Gelişim
5 Bölüm Ahlak Gelişimi
6 Bölüm Dil Gelişimi
7 Bölüm Ekstra Konular

ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ

1 Bölüm Öğrenme Nedir? Öğrenmeyi Etkileyen Unsurlar Nelerdir?
2 Bölüm Klasik Koşullanma (Pavlov)
3 Bölüm Bitişik Kuramlar (Watson – Guthrie)
4 Bölüm Edimsel Koşullanma (Skinner)
5 Bölüm Bağlaşımcı Kuram (Thorndike)
6 Bölüm İşaret Öğrenme (Tolman)
7 Bölüm Sosyal Öğrenme – Modelden Öğrenme (Bandura)
8 Bölüm Bilgiyi İşleme Kuramı (Gagne)
9 Bölüm Gestalt Öğrenme (Köhler – Koffka – Wertheimer)

REHBERLİK

1 Bölüm Çağdaş Eğitim ve Rehberlik
2 Bölüm Rehberlik Türleri
3 Bölüm Okullarda Sunulan Rehberlik Hizmetleri
4 Bölüm Bireyi Tanıma Teknikleri
5 Bölüm Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Örgütlenmesi

EĞİTİM BİLİMLERİ DEFTERİ 2 CİLT

PROGRAM GELİŞTİRME

1 Bölüm Eğitimle İlgili Temel Kavramlar
2 Bölüm Eğitim Programı ve Program Türleri
3 Bölüm Program Geliştirmenin Temelleri
4 Bölüm Program Tasarımı Yaklaşımları
5 Bölüm Program Geliştirme Süreci
6 Bölüm Hedefler (Kazanımlar)
7 Bölüm İçerik (Kapsam, Tema)
8 Bölüm Eğitim Durumları (Öğrenme – Öğretme Süreçleri)
9 Bölüm Sınama Durumları ve Program Geliştirme Süreci
10 Bölüm Türk Millî Eğitim Sistemi ve Millî Eğitim Temel Kanunu
Sınıf Yönetimi
Materyal Tasarımı

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

1 Bölüm Öğretim İlkeleri
2 Bölüm Düşünme Becerileri
3 Bölüm Öğrenme – Öğretme Modelleri
4 Bölüm Öğretim Stratejileri
5 Bölüm Öğretim Yöntemleri
6 Bölüm Öğretim Teknikleri

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1 Bölüm Temel Kavramlar
2 Bölüm Bir Ölçme Aracında Bulunması Gereken Özellikler
3 Bölüm İstatistik
4 Bölüm Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları